Om Skrivergarden

Om Skrivergarden

Stedets egentlige navn er UNDESLØS – et sjeldent navn som man mener kan komme av det gamle norske ordet undingjalansn, som betyr løspenger eller finnerlønn til den som har pågrepet en bortrømt trell. I så fall må eiendommen være fra senest 1100-tallet, da det rundt 1200 ble slutt på trællevesenet i Norge. Opphavet til garden antas å være at en mann som eide mye jord i området hadde en træll som han satte stor pris på, men som rømte, og at han for å få han igjen måtte gi denne eiendommen til finneren.

Første gang Undesløs nevnes i skrifter er i 1553. Da kjøpte Totenpresten Torbjørn Olsøn halve garden av Peder Bugge. Kjøpesummen var 12 kølnske lodd sølv og 2 skippund jord.

Gardens brukere er kjent fra 1616, og den gikk mye på handel. I 1813 ble Undesløs kjøpt til sorenskrivergard, men da den var for liten, ble Store Enge kjøpt inntil. Som Sorenskrivergard ble den imidlertid først tatt i bruk under sorenskriver Christian Fredrik Erichsen (1853-59). Han var en godt likt og rettferdig sorenskriver, men samtidig en usedvanlig munter kar. Når tinget ble holdt, varte det gjerne hele dagen. Deretter var det lang middagspause med god mat og godt drikke – og skriveren forsynte seg godt. Da retten var satt etter middag, gikk det ikke lenge før sorenskriveren sovnet. En sakfører som ikke sto på god fot med Erichsen, ville anmelde forholdet, og sorenskriveren fant det derfor tryggest å søke avskjed – noe han fikk ”i nåde” med pensjon for resten av levetiden.

Hovedbygningen er tegnet av arkitekt Otto Friis i 1858, og den første sorenskriveren som brukte den va John Collett Posthumus Elieson (1859-76) Den mest kjente av sorenskriverene har vært Johan Castberg (1906-24), som også var en velkjent stortingsmann. Senere har sorenskriverene vært Thorvald Backe, Menz Darre Lødrup – som var gift med forfatterinnen Evi Bøgenes, og Kristian Helmer var den siste. Malerinnen og sorenskriverdatteren Signe Scheel har vokst opp på Skrivergarden og hentet flere av sine motiver herfra. Forfatterinnen Evi Bøgnes, som var gift med sorenskriver Menz Darre Lødrup, bodde også her i perioden 1948-68, og hentet materiale til mange av sine romaner fra miljøet rundt Skrivergarden.

Frem til 2004 var Skrivergarden brukt til forskjellige kulturelle og selskapelige formål, og var kommunens storstue. Det var imidlertid en kostbar eiendom å vedlikeholde, og med en stram kommuneøkonomi så var eiendommen lettere forfalt da næringslivsmannen og forfatter Steinar Wangensteen Næss kjøpte eiendommen 1. Juli 2004. Den vakre eiendommen er nå i ferd med å bringes tilbake til fordums prakt, med stor vekt på tidsriktige farger og detaljer